Klauzula informacyjna RODO.

Szanuję prywatność osób, które nawiązują ze mną kontakt jakimkolwiek kanałem (np: telefon, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe, kontakt osobisty).

W serwisie wycenapraw.pl, dane osobowe nie są przechowywane w bazie danych witryny i nie są udostępniane przez tą witrynę. 

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 obowiązywania przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanych także RODO), niniejsza klauzula informacyjna przekazuje informacje o zakresie, podstawach prawnych i zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (dalej 'Administrator") jest Andrzej Podszywałow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "wycenapraw.pl", wpisaną do publicznie dostępnego rejestru przedsiębiorców CEiDG;  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "Rozporządzenie") oraz - w wyraźnie wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzał dane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, dane te przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (dotyczy to także sytuacji opisanej w ostatnim akapicie).

Dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy zasadniczo każdego kontaktu inicjowanego przez Administratora np: informowania o wydarzeniach zawodowych (konferencje, szkolenia), przesyłania ofert realizacji usług a nawet kartek okolicznościowych z życzeniami.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują co najwyżej: nazwisko i imię, dane teleadresowe i NIP. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W zakresie w jakim dane osobowe zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą być usunięte i ich przetwarzanie ograniczone, zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu, o czym decyduje  Administrator. Według przyjętej zasady, w standardowych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub interes prawny Administratora  (aktualnie określony na 6 lat od daty ostatniego kontaktu).

Osobie, której dane osobowe dotyczą służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest także niezbędne do realizacji zleceń. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem tych podmiotów, którym te dane będą niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych (np:  biuro rachunkowe, obsługa pocztowo-kurierska, obsługa informatyczna oraz współpracownicy, którzy są zobowiązani do zachowania poufności). Odbiorcami danych mogą być także instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa o ile  w ramach swoich uprawnień o te dane wystąpią.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych urządzeniach (sieci lokalne, komputery, telefony komórkowe, nośniki pamięci), znajdujących się pod bezpośrednią kontrolą Administratora lub na serwerach znajdującycch się pod pośrednią kontrolą Administratora (np: w przypadku zawartej umowy o przetwarzanie danych z podmiotem trzecim).

Administrator danych nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja gdy w procesie komunikacji elektronicznej realizowanej za pomocą: poczty elektronicznej, portali społecznościowych, dowolnych aplikacji mobilnych i komputerowych, w tym korzystających z komunikacji głosowej i strumieniowej (video) za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych oraz Internetu, Administrator nie posiada wiedzy odnośnie umiejscowienia serwerów dostawców poszczególnych usług. Zawarcie umowy o realizację usług z Administratorem w praktyce wiąże się zawsze z realizacją komunikacji z wykorzystaniem wskazanych wyżej środków i oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, Administrator przyjmuje zatem, że osoba której dane dotyczą jest świadoma sytuacji i to ona upublicznia swoje dane osobowe.  

 

Pytania Internautów

Która metoda wyceny spółki?

Tworzymy spółkę jawną 4 osobową. Jeden ze wspólników złożył wypowiedzenie i chce wystąpić ze spółki 31.12.2004. Ponieważ pozostali wspólnicy...

zobacz więcej
Czy można wycenić markę firmy ponoszącej straty?

Jako likwidator mam obowiązek sprzedać wszystkie składniki majatkowe w tym wartosci niematerialne i prawne. Przez ostatnie trzy lata spółka...

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

tel: 510 088 837

Napisz wiadomość 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.