Drukuj

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych ułatwia i usprawnia proces negocjacji warunków umowy. Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych z obszaru analizy ryzyka i analizy symulacyjnej pozwala na oszacowanie obszaru dla potencjalnego kompromisu, możliwa jest także wycena wielu opcji strategicznych o charakterze opcji realnych. 

Dobór metody wyceny przeprowadzany jest w sposób zapewniający zgodność ze standardami wyceny oraz przepisami szczególnymi jak w przypadku aportu lub transakcji wewnętrznej w grupie kapitałowej. 

Raport z wyceny to także zbiór argumentów negocjacyjnych wspomagających ustalenie ceny.